Jak rozmawiać z dzieckiem o intymności?

Intymność zdecydowanie należy traktować jako temat podobny do innych. Rodzic nie powinien od niego uciekać i unikać rozmów, nawet jeśli dziecko o to nie pyta. Rozmowa o intymności powinna być naturalną konsekwencją rozwoju dziecka i jego zainteresowania tym tematem. W wieku 2-3 lat, kiedy dzieci przestają używać pieluchy ich dostęp do intymnych części ciała staje się swobodniejszy i maluchy z zaciekawieniem zaczynają odkrywać te części ciała, oraz to, że chłopcy i dziewczynki różnią się od siebie pod tym względem. Bardzo ważne jest aby wspólnie z dzieckiem określić intymne części ciała, nie udawać, że one nie istnieją i że są czymś wstydliwym. Warto mówić dziecku, że są to takie same części ciała jak ręka czy głowa i że spełniają określone funkcje. Dziecko powinno poznać fachowe nazwy części intymnych ciała, nie warto bać się anatomicznych nazw, bo lęk przed tym nie jest w dziecku a zwykle w dorosłych. Takie podejście uczy dzieci naturalnego podejścia do własnego ciała.

Jak stawiać dziecku granice dotyczące intymności?

Bardzo ważnym jest uczenie dzieci stawiania granic jeśli chodzi o ciało i pokazanie jakie zachowania są właściwe a jakie nie. Nie chodzi tylko o „zły dotyk” ale też takie zachowania jak szarpanie, popychanie czy bicie. Należy uświadamiać dziecku, że nawet znana mu osoba nie może robić niczego, czego dziecko nie chce. Najłatwiej rozmawiać z maluchami o granicach podczas zabawy, wykorzystując np. obrazki z postaciami dzieci i wskazywaniem oraz nazywaniem różnych części ciała i określaniem, kto i w jakich sytuacjach i w jaki sposób może go dotykać. Warto powiedzieć dziecku, że  miejsca intymne w naszym ciele są szczególnie chronione i nikt nie powinien ich dotykać czy oglądać, a także inni nie mogą pokazywać czy kazać dotykać swoich miejsc intymnych.

Jak uczyć dziecko szacunku do własnego ciała?

Kiedy dziecko zaczyna się interesować intymnymi częściami ciała ważne jest, aby porozmawiać z nim o tym, w jakich sytuacjach te części ciała zasłaniamy, np. na plaży, a w jakich odkrywamy np. podczas kąpieli. Bardzo ważne jest, aby nauczyć dziecko prawa do posiadania intymności i wyjaśnienie, że na przykład podczas kąpieli, korzystania z toalety ma prawo do zamkniętych drzwi. To uczy dziecko, że samo może określać, na to z kim na jak bliski kontakt pozwala.

Często dochodzi do sytuacji, kiedy różni członkowie rodziny zmuszają dziecko do pocałunków na przywitanie. Nie zmuszajmy malucha do tego, jeśli nie ma na to ochoty. To nauczy dziecko szanowania własnego ciała oraz świadomości tego, że ma prawo odmówić, jeśli coś w bliskim kontakcie mu nie odpowiada.

Czasami dorośli wymagają od dzieci szacunku do starszych, nieprzerywania dorosłym, gdy mówią, posłuszeństwa dorosłym, mówią, że to nieładnie gdy dziecko krzyczy i płacze… uczymy dzieci w ten sposób, że nie mogą się bronić nawet, gdy ktoś robi im krzywdę, przekracza granice. Warto o tym pomyśleć.