Związki homoseksualne: czy dziecko może mieć dwie mamy?

Związki homoseksualne to temat trudny i różnie regulowany przez prawo poszczególnych państw. To właśnie te różnice w legislacji doprowadziły do sytuacji, która spotkała dwie Polki mieszkające w Wielkiej Brytanii. Anglia to państwo, gdzie związki jednopłciowe zostały zalegalizowane w 2014 roku. W związku z tym kobiety mogły wziąć ślub i dziś żyją w Wielkiej Brytanii jako małżeństwo, wychowując 4-letniego syna. Polki od 2015 roku starały się, aby ich synek, choć wychowywany w Wielkiej Brytanii, mógł ubiegać się o polski paszport i numer PESEL. W tym celu złożyły do krakowskiego urzędu wniosek o transkrypcję brytyjskiego aktu urodzenia chłopca. Kobiety otrzymały jednak od urzędu decyzję odmowną. Zdaniem urzędników wpisanie dwóch kobiet w rubryce „rodzice” byłoby to sprzeczne z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym i naruszałoby „podstawowe zasady porządku prawnego”.

Dziecko w związku homoseksualistów: przełomowy wyrok sądu

Zarówno wojewoda małopolski, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie utrzymali w mocy odmowną decyzję urzędu. Sprawa trafiła jednak wyżej, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten natomiast uchylił decyzje poprzednich instancji. W wyroku wyraźnie podkreślił, że należy kierować się w tej sprawie dobrem dziecka.

Nie rozstrzygamy o związkach partnerskich, tylko o małoletnim obywatelu RP, którego przedstawiciel prawny chce doprowadzić do uzyskania należnych mu dokumentów tożsamości – powiedział sędzia.

Odmowa obowiązkowej transkrypcji dokumentu dyskryminowałaby chłopca i byłoby sprzeczne z konwencją praw dziecka. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego to, że polskie prawo różni się od prawa brytyjskiego, a więc rodzicami dziecka są dwie kobiety, nie powinno być powodem, aby chłopiec został pozbawiony praw obywatelskich. Wyrok NSA zdecydowanie można uznać za przełomowy - jest bowiem wyrazem otwartości, tolerancji i zrozumieniu istoty sprawy, w tym wypadku dobra dziecka. Nie oznacza to wprawdzie żadnego przełomu w przepisach dotyczących związków partnerskich, może jednak dawać szanse na zmiany w przyszłości.