Strajk kobiet. Apel generałów i admirałów w stanie spoczynku 

Protesty po zaostrzeniu ustawy aborcyjnej przez Trybunał Konstytucyjny trwają. Zaniepokojeni możliwymi scenariuszami generałowie i admirałowie w spoczynku wystosowali mocny apel do rządzących jak i organizatorów strajku. Ponad 200 generałów i admirałów wojska, policji, straży pożarnej, służby ochrony państwa, służb specjalnych, straży granicznej i służby więziennej ostrzegają, że przy dalszej eskalacji konfliktu na ulicach może dojść do rozlewu krwi. Pełna treść apelu została udostępniona przez Onet.pl:

My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju. 

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne. 

Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji. 

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi. 

Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy:

Zobacz także:

  • do rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań, 
  • do policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy - „ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,
  • do organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych - oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,
  • do autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.

Zobacz też: Wieniawa, Ostaszewska, Mucha, Mercedes i wiele innych. Gwiazdy na marszu kobiet wśród 100 tys. osób!

Strajki kobiet w całej Polsce

Strajki kobiet w całej Polsce nasilają się od 22 października, kiedy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok zakazujący aborcji w przypadku ciężkich lub nieodwracalnych wad płodu. Protesty odbywają się niemal codziennie, największy z nich zebrał blisko 200 tysięcy osób na ulicach Warszawy, a prawie 800 tysięcy w całym kraju. Ogólnopolski Strajk Kobiet zachęca do dalszych manifestacji, w tym tygodniu planowane są między innymi blokady miast i inne wydarzenia, już pod hasłem #StrajkWszystkich.