Wojenna przemoc seksualna to wciąż temat tabu

O przemocy seksualnej, która ma miejsce na terenie konfliktów zbrojnych mówi się coraz więcej – ale wciąż za mało. Choć Rada Bezpieczeństwa ONZ już 10 lat temu umieściła ją na liście zbrodni wojennych, dopiero teraz podejmowane są działania, zwiększające świadomość społeczną na ten problem. Na początku października Norweski Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla jazydce Nadii Murad i Denisowi Mukwege, lekarzowi z Demokratycznej Republiki Konga, nagradzając ich wysiłki na rzecz zakończenia stosowania przemocy seksualnej jako broni używanej w trakcie wojny i konfliktów zbrojnych.

Angelina Jolie o przemocy seksualnej

Działania na rzecz zwiększania świadomości problemu wojennych zbrodni seksualnych wspiera wiele gwiazd, m.in. Angelina Jolie. Aktorka w 2012 roku wspólnie z byłym sekretarzem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Williamem Hague, zainicjowała działalność PSVI (Preventing Sexual Violence Initiative), która ma na celu wspieranie ofiar przemocy seksualnej i doprowadzenie sprawców przed wymiar sprawiedliwości. W wywiadzie udzielonym niedawno „Marie Claire”, Angelina Jolie zwróciła uwagę na to, że ofiary przemocy seksualnej wciąż są stygmatyzowane. Zdaniem aktorki powinniśmy zrobić wszystko, by jak najszybciej to zmienić.

- Przemoc seksualna w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi wciąż pozostaje w sferze tabu. Kobiety i mężczyźni, którzy jej doświadczyli, a także dzieci poczęte w wyniku gwałtu, są często traktowane tak, jakby to była ich wina. Te osoby są często odrzucone i napiętnowane przez społeczeństwo, podczas gdy ich oprawcom udaje się uniknąć kary. Musimy to zmienić i przełamanie tabu dotyczącego przemocy seksualnej jest pierwszym krokiem, by to zrobić – powiedziała Angelina Jolie.

Angelina Jolie: „Przemoc seksualna to nie tylko problem kobiet”

Podczas wywiadu, Angelina Jolie, podkreśliła również, że dyskusja o przemocy seksualnej nie powinna być zarezerwowana wyłącznie dla kobiet i dziewcząt. Jej zdaniem ten problem dotyczy wszystkich, bez względu na płeć.

- Nie rozmawiam o tym wyłącznie z moimi córkami. Poruszam ten temat również z ich braćmi. Przemoc seksualna to nie tylko problem kobiet. Rozwiązanie tej kwestii to wspólna sprawa i kobiet, i mężczyzn.

Zdaniem Angeliny Jolie, mężczyźni powinni się aktywnie angażować w uświadamianie innym mężczyznom, jak powinny wyglądać zdrowe relacje z kobietami. To ważny głos w sprawie zwiększania świadomości społecznej na temat przemocy seksualnej.