Konkurs „Metamorfozy Okienne, czyli młodzi dla młodych” skierowany jest do studentów wrocławskiej ASP. Zadaniem jego uczestników jest zindywidualizowanie wybranego produktu z asortymentu Gardinii. Zindywidualizowanie, czyli przeprojektowanie w taki sposób, aby trafił on w gust młodych ludzi.

Konkurs „Metamorfozy Okienne, czyli młodzi dla młodych” to początek długofalowej współpracy Gardinii i ASP. Podczas jego inauguracji prezes zarządu Gardinii Witold Prask przekazał na ręce Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa prof. Jana Kukuły list intencyjny, rozpoczynający współpracę. Jej celem będzie połączenie świata biznesu ze światem sztuki, designu; branży aranżacji i dekoracji okna z młodymi projektantami.

Przedstawiciele Gardinii przedstawili obecnym na spotkaniu studentom podstawowe informacje na temat regulaminu oraz wyniki badań, które zainspirowały ich do organizacji konkursu (aż 17% osób nabywających produkty do aranżacji okna to ludzie młodzi!). Starali się również zainspirować początkujących projektantów, prezentując im produkty, których zindywidualizowanie jest przedmiotem konkursu.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, studenci w niezobowiązującej, przyjaznej atmosferze, mieli okazję przyjrzeć się z bliska próbkom produktów Gardinii. Szczegółowe informacje na stronie www.gardinia.pl oraz www.facebook.com/gardiniapl.