Które dziecko jest faworyzowane?

Najczęściej zakłada się, że faworyzowane jest pierwsze dziecko w rodzinie. Jednak według nowych badań to najmłodsze dziecko z rodzeństwa częściej bywa ulubieńcem rodziców. Wszystko sprowadza się do tego, jak faworyzowanie postrzegają same dzieci i ich rodzice. Badacze ze School of Family Life z Brigham Young University doszli do wniosku, że faworyzowanie zależy od tego, kto o nim mówi. O co chodzi? Jeśli młodsze dziecko czuje się tym ulubionym, a jego rodzice to potwierdzają, relacja rodzic-dziecko zostaje wzmocniona. Jeśli zaś nie uważają, że faworyzują młodsze dziecko, ich relacja na tym cierpi. W przypadku najstarszych dzieci, fakt, czy są wyróżniani przez rodziców, czy nie, nie ma wpływu na ich relacje. Naukowcy uważają, że wynika to z tego, iż młodsze rodzeństwo kładzie większy nacisk na porównywanie się ze starszym rodzeństwem.

To nie jest tak, że pierworodni nigdy nie myślą o swoim rodzeństwie i sobie w odniesieniu do nich. Ale dzieje się tak rzadziej. Raczej rzadziej też rodzice mówią starszemu rodzeństwu: Dlaczego nie możesz bardziej przypominać młodszego? Takie porównania odnoszą zwykle do młodszych dzieci.

- mówi Alex Jensen, adiunkt BYU School of Family Life.

Naukowcy wyciągnęli wnioski po zbadaniu 300 rodzin: rodziców z dwojgiem nastolatków. Dzieci i rodzice zostali poproszeni o odpowiedzi na różne pytania, które pozwoliłyby ocenić poziom faworyzowania dzieci w rodzinie. Rodzice zostali zapytani o to, ile zdarza się dobrych oraz konfliktowych sytuacji z dziećmi, a młodzież została poproszona o opisanie ich relacji z rodzicami. Naukowcy odkryli, że młodsze dzieci w rodzeństwie miały więcej pozytywnych doświadczeń z matkami i ojcami. Pierworodni z kolei częściej wskazywali na sytuacje konfliktowe i mniej ciepła w relacjach z rodzicami. Jensen uważa, że ​​wyniki badania będą podobne w przypadku większych rodzin:

Najmłodsze dziecko spogląda na wszystkich, bo wszyscy są starsi, środkowe dziecko spogląda na wszystkich starszych od siebie, a dla najstarszego odnośnikiem są rodzice. A jeśli jesteś rodzicem, zastanawiasz się, jak sobie z tym poradzić. Traktowanie potomstwa tak samo niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Kiedy rodzice są kochający, faworyzowanie nie ma większego znaczenia. Nie chodzi o to, by traktować wszystkie dzieci jednakowo, ale sprawiedliwie. To są różni ludzie i mają inne potrzeby.