Koronawirus: które państwa są na czarnej liście?

Jak informują media już w samych Chinach kontynentalnych odnotowano ponad 77 tys. zakażeń i ponad 2,5 tys. przypadków śmiertelnych. Poza Chinami liczba ofiar wzrosła do 27. We Włoszech stwierdzono już ponad 200 przypadków zakażenia i cztery zgony.Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed epidemią koronawirusa COVID-19 i przygotował listę krajów, do którego podróże odradza w najbliższym czasie: Są to Chiny, Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur i Tajwan.

Koronawirus: dlaczego jest taki groźny?

Koronawirusy to nazwa ogólna wirusów z podrodziny Coronavirinae, występujących w czterech rodzajach: alfa-, beta-, delta- i gamma-. Nosicielami tych wirusów są z reguły ssaki lub ptaki. Ciężko wyhodować je w warunkach laboratoryjnych. Koronawirusy występują często i mają tendencję do mutowania na poziomie genomu w różne formy. Stąd tak trudno o rozpracowanie wirusa i wynalezienie antidotum. 

Koronawirus: co zrobić by się uchronić przed wirusem?

By uchronić się przed zachorowaniem na śmiercionośny koronawirus należy przestrzegać podstawowych zasad higieny. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przygotował listę profilaktycznych czynności, które mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia.

1. Częste mycie rąk
Często myj ręce używając mydła i wody. Instrukcje jak skutecznie myć ręce znajdziesz na stronie GIS. Jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów antybakteryjnych na bazie alkoholu.

2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce.To zapobiegnie rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Unikaj też dotykania oczu, nosa i ust zanieczyszczonymi rękami. To najprostszy sposób, by przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

3. Unikaj miejsc publicznych i zachowuj odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i ewidentnie wyglądają na rozgorączkowanych. Pamiętaj, że koronawirus przenosi się droga kropelkową.

4. Zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, natychmiastowo udaj się do lekarza, by zasięgnąć konsultacji. Postaraj się ograniczyć spotkania i kontakt z innymi osobami. Skorzystaj ze zwolnienia lekarskiego, by nie narażać współpracowników.

5. Unikaj spożywania surowych lub niedogotowanych produktów zwierzęcych
Choć nie jest znane dokładne źródło zakażenia wirusem, to wiemy, że pierwszą grupą zarażonych osób byli pracownicy targu mięsnego w miejscowości Wuhan.

Koronawirus: Czy maski chronią przed zarażeniem?

W trakcie trwania dyskursu publicznego pojawia się temat masek i ich prawdziwego wpływu na ochronę przed koronawirusem. Wszelkie organizacje zajmujące się zdrowiem zalecają korzystanie z tej formy zabezpieczania. Ponadto, są przypadki kiedy powinno to być wręcz nieodzowne. O zakładaniu masek warto pamiętać, kiedy przebywamy w dużych skupiskach ludzi, mogących pochodzić z różnych części świata jak np. targi, lotniska, dworce. Maska zabezpieczy nas wtedy przed wirusami, na które narażeni jesteśmy szczególnie w dużych zgromadzeniach.

Warto odróżnić dwie kategorie masek:

– maseczki tzw. chirurgiczne, zapobiegające podczas mówienia lub wydychania powietrza przed wydostawaniem się na zewnątrz dużych drobin (ślina, cząstki pożywienia);

- maski filtrujące (półmaski, maski pełne itd.) chroniące przed wdychaniem – przedostawaniem się do wewnątrz organizmu różnej wielkości drobin, w tym nanocząsteczek mniejszych od 1 mikrometra.

Koronawirus: Jaką maskę wybrać?

Co decyduje o skuteczności maski? Między innymi certyfikat CE przyznawany przez Unię Europejską, która prowadzi najbardziej restrykcyjne badania na całym świecie w odniesieniu do masek. Trzeba mieć bowiem na uwadze, ze na różnych kontynentach maski badane są w różny sposób. Unia Europejska bada je w oparciu o normę EN149. W USA bada się maski według standardu NIOSH. Ten standard przewiduje tylko badanie „na sucho” chlorkiem sodu. Maski europejskie, aby otrzymać certyfikat CE, muszą być przebadane „na sucho” i również „na mokro” mgłą parafinową, symulującą tzw. aerozole mokre. Przejście takich testów jest dla maski znacznie trudniejsze, jednak jest gwarantem większej skuteczności i szerszego spektrum filtracji. Reasumując, przy wyborze odpowiedniej maski należy koniecznie zwrócić uwagę na jej oznaczenie. Maska musi mieć nadrukowany symbol CE oraz określony poziom ochrony i oporów oddychania. Są to symbole FFP1, FFP2 lub FFP3. Pamiętaj, że najniższy wg UE poziom filtracji zaczyna się od >80%, a wyższa filtracja oznacza wyższe opory oddychania. Pomimo braku badań potwierdzających skuteczność masek jako ochrony przed zarażeniem tym konkretnym koronawirusem, należy pamiętać, że odpowiednie maski z filtrem naładowanym elektrostatycznie filtrują co najmniej 80% cząsteczek o podobnych rozmiarach do cząsteczek tej nowej jednostki chorobowej (wielkość cząsteczki to ok. 0,125um mikrometra). Oznacza to, że maski filtrujące są w stanie wyłapywać cząsteczki o wielkości zbliżonej do koronawirusa. Z tego też powodu wszystkim podróżującym zaleca się profilaktycznie wziąć ze dobrą maskę filtrującą z filtrem naładowanym elektrostatycznie, koniecznie posiadającą certyfikat CE.  

Na ten moment nie istnieje żadna inna, tak skuteczna forma zabezpieczania dróg oddechowych przed zarażeniem groźnym wirusem, jak maska – informuje Jarosław Gawroński, Ekspert Zdrowego Stylu Życia firmy BROYX i producenta masek z certyfikatem CE.