Kobiety postrzegane jako mniej inteligentne od mężczyzn?

Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Nowym Jorku i Illinois, dziewczynki i kobiety są często postrzegane jako mniej inteligentne od ich męskich rówieśników, niezależnie od tego, czy mają nad nimi przewagę faktyczną przewagę intelektualną - czy też nie. Tymczasem inne statystyki mówią o tym, że na uniwersytety aplikuje średnio 100 000 więcej kobiet niż mężczyzn.

- Z przeprowadzonych badań wynika, że niezależnie od osiągnięć w szkole czy w miejscu pracy, kobiety i dziewczynki wciąż doświadczają uprzedzeń związanych z płcią – mówi Andrei Cimpian, profesor wydziału psychologii na Uniwersytecie Nowojorskim i współautor eksperymentu.

Na czym polegał eksperyment?

W badaniu wzięło udział ponad 1150 kobiet i mężczyzn. Uczestnicy zostali poproszeni aby zarekomendować firmie przyszłego pracownika. Następnie otrzymali ponownie to samo polecenie, ale tym razem z zastrzeżeniem, że to stanowisko wymagające wysokich umiejętności intelektualnych. Jak się okazało, w drugim przypadku uczestnicy badania wskazywali kobiety znacznie rzadziej niż mężczyzn. Wyniki eksperymenty nie napawają optymizmem. Jak czytamy w podsumowaniu eksperymentu, kobiety mają średnio o 25 proc. mniejsze szanse na to, by otrzymać rekomendację na stanowisko wymagające wysokich umiejętności intelektualnych. Co więcej, uprzedzenia wobec kobiet zademonstrowali nie tylko uczestnicy płci męskiej – ale również same kobiety biorące udział w eksperymencie.

Dlaczego tak się dzieje?

Jak wyjaśnia drugi z autorów, Lin Bian z Uniwersytetu w Illinois, uprzedzenia te mogą być wynikiem wzorców, jakie są nam wpajane w dzieciństwie.

- Choć intuicyjnie może się wydawać, że uprzedzenia dotyczące płci to domena dorosłych, brak równości w postrzeganiu kobiet i mężczyzn widoczny na gruncie zawodowym często wynika z procesów, które rozwijają się na wczesnych etapach rozwoju – mówi ekspert.

Na tym jednak nie koniec. Podobne badanie zostało przeprowadzone w młodszej grupie wiekowej. Naukowcy zaangażowali do niego 192 dzieci w wieku między 5 a 7 lat, które miały zagrać w grę zespołową. Połowa z nich została poinformowana, że zabawa jest przeznaczona dla bystrych dzieci, a następnie poproszono uczestników o wybór osób do zespołu. Dzieci, które zostały uprzedzone, że zabawa wymaga inteligencji, częściej wskazywały chłopców niż dziewczynki.