Czy wolno dawać dziecku klapsa?

Według najnowszych badań psychologów, nawet „niewinny klaps” powinien być stanowczo zakazany, a rodzice w ogóle nie powinni stosować żadnych kar cielesnych. Klapsy bowiem mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na dziecięcą psychikę, sprawiać, że dziecko będzie reagować agresją.

Brytyjscy psychologowie dziecięcy, którzy od lat badają temat kar cielesnych i psychiki najmłodszych są przekonani, że nie ma nic gorszego niż przemoc cielesna wobec dziecka. Według prawa obowiązującego na Wyspach, rodzice mogą legalnie dać lekkiego „klapsa” dziecku, jeśli uznają, że to będzie rozsądna kara za przewinienie.

W Polsce w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajdziemy przepis z 2010 roku, który głosi:

Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Na gruncie cytowanego przepisu nawet drobny klaps stanowi naruszenie kodeksu, co może stanowić przesłankę ingerencji ze strony sądu rodzinnego.

Kary cielesne w szkołach

W Wielkiej Brytanii kary cielesne zostały zabronione w szkołach w 1986 roku, ale w prywatnych na terenie Anglii i Walii aż do 1998 roku, a w Północnej Irlandii do 2003 nauczyciele mogli uderzyć ucznia „linijką po rękach”.

W Stanach ostatnio głośno było o jednej ze szkół w stanie Georgia, która wysyłała rodzicom ankietę na temat wprowadzenia kar cielesnych. Według portalu CBS News, miałoby to być uderzenie dziecka deską w pośladki, czyli mocniejsza wersja „klapsa”? Kara nie miałaby być wykonywana publicznie, a rodzice mieli zapoznać się z technicznymi wytycznymi (uderzenie trzy razy deską o wymiarach 60 centymetrów długości, 2 cm grubości i 15 cm szerokości sic!)

Według Johna Drewicza, prezesa związku psychologów na Wyspach, przemoc ma tragiczny wpływ na delikatną psychikę dziecięcą. To wręcz zachęcenie dziecka do agresywnych zachowań w stosunku do otoczenia, a co gorsza, samych siebie. Wielka Brytania miałaby dołączyć do grupy państw, w których panuje całkowity zakaz bicia dzieci w jakiekolwiek formie. Taki zakaz mamy w Polsce, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii i Irlandii.

A co Wy sądzicie o rodzicielskich klapsach?