Dotychczas Karta Dużej Rodziny była udogodnieniem skierowanym do członków rodzin wielodzietnych, czyli posiadających 3 lub więcej dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia (z ograniczenia wiekowego wyjęte były tylko dzieci niepełnosprawne i te uczące się – do 25 roku życia). Gdy dzieci osiągały pełnoletniość, rodzice nie tracili zniżek związanych z posiadaniem Karty Dużej Rodziny, ale opiekunowie, którzy zostali rodzicami przed wprowadzeniem Karty i mieli już odchowane potomstwo, nie mogli ubiegać się o wydanie dokumentu.

Karta Dużej Rodziny 2019 - zmiany

Z pierwszym stycznia br kryterium wieku zostało zniesione, a z udogodnień gwarantowanych Kartą Dużej Rodziny mogą korzystać rodzice dzieci już dorosłych. Ta inicjatywa to pomysł minister Rafalskiej, która w ten sposób chciałaby docenić trudy prowadzenia rodziny wielodzietnej, jakie ponieśli rodzice dzieci, które opuściły już rodzinne gniazdo.

Karta Dużej Rodziny 2019 – kto będzie mógł korzystać z udogodnień?

Zdecydowaliśmy się na poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny, ponieważ chcemy docenić trud, jaki rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki czy większej liczby dzieci. W ostatnim czasie m.in. dzięki programowi „Rodzina 500+” sytuacja materialna dużych rodzin zdecydowanie się poprawiła. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci wcześniej. Właśnie dlatego od początku 2019 roku wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, będą mieli prawo do zniżek – bez względu na to, w jakim wieku są dzisiaj te dzieci – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej i dodaje: Rodzicem dużej rodziny pozostaje się na całe życie.

Karta Dużej Rodziny – co to jest

Karta Dużej Rodziny to spersonalizowany dokument przyznawany każdemu członkowi rodziny dożywotnio bez względu na dochody. Jej posiadanie wiążę się z możliwością korzystania z licznych zniżek, m.in. na zakupy spożywcze czy w księgarniach, bilety wstępu do ośrodków kultury, czy tez środki transportu. Jej właścicielami mogą zostać także rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Zgodnie z ministerialnymi danymi, z Karty Dużej Rodziny korzysta już ponad 2 mln osób. Od 2019 roku ta liczba znacząco wzrośnie.