Niedotlenienie noworodków - duży problem w Polsce?

Niedotlenienie tuż po porodzie dotyka średnio 2 tysięcy noworodków rocznie. Niestety, często brak możliwości pomocy ze strony lekarzy, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem medycznym jest niczym wyrok dla tych dzieci. Sprzętu wciąż nie ma, a Ministerstwo Zdrowia od dawna twierdzi, że nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi refundowanie go w szpitalach. Tylko 28 szpitali w Polsce ma takie wyposażenie. Jak jest w przypadku karetek?

Niedotlenienie noworodków w Polsce - pozytywne informacje?

Pomimo faktu, że jedno urządzenie ratujące najczęściej życie i zdrowie niedotlenionych dzieci kosztuje tyle co luksusowy samochód 3 karetki w Polsce zostały wyposażone w ten sprzęt specjalistyczny. Gdzie trafiły urządzenia? Do Bydgoszczy, Poznania i Zielonej Góry - to właśnie te okolice mogą liczyć na korzystanie ze sprzętu do hipotermii. 

Standardy opieki okołoporodowej

Eksperci dyskutują na temat szans i zagrożenia dla edukacji okołoporodowej w Polsce. Udziału w dyskusji bierze:

  • Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa,
  • Ewa Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • dr hab. Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych,
  • dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus – Polskie Towarzystwo Położnych, współtwórczyni standardów opieki okołoporodowej,
  • Małgorzata Ohme - psycholog.