Dodatkowo jaja te są regularnie badane na antybiotyki przez niezależne, akredytowane laboratorium. Badania prowadzone niemal od początku istnienia marki Farmio potwierdziły brak niedozwolonej obecności antybiotyków w jajach Farmio. Osoby poszukujące artykułów spożywczych najwyższej jakości mogą więc mieć pewność, że jaja Farmio nie zawierają niedozwolonej obecności antybiotyków i pochodzą z hodowli, w których nie stosuje się składników GMO. Pakowane są w proekologiczne wytłaczanki wykonane na bazie papieru makulaturowego.

Oferta Farmio obejmuje jaja z wolnego wybiegu, ściółkowe i świeże. Jaja z chowu ściółkowego i z wolnego wybiegu oferowane są w opakowaniach 10 szt. w dwóch wielkościach: L i M, natomiast jaja fermowe oferowane są w opakowaniach po 6 i 10 szt. w wielkościach L i M oraz specjalnym rodzinnym opakowaniu, zawierającym  18 szt. dużych jaj.

Cena / *średnia cena z  wybranych sieci w styczniu 2014 r.
Farmio z wolnego wybiegu, M - średnie, klasa A, 10 szt. - 8,49 zł*
Farmio ściółkowe, M - średnie, klasa A 10 szt. -7,49 zł*
Farmio świeże jaja, M- średnie, klasa A, 10 szt. - 6,19 zł*