Imiona do bierzmowania damskie – lista od A do L

Imiona do bierzmowania to nic innego, jak imiona świętych i błogosławionych.

Agata - św. Agata patronuje pielęgniarkom, artystom i kominiarzom. Modlą się do niej także kobiety chorujące na nowotwory piersi. Jej wstawiennictwa szukamy także podczas trzęsień ziemi.

Agnieszka - patronuje dziewicom, dzieciom, narzeczonym i pannom. Agnieszka jest jedną z najświętszych męczennic, zmarła w wieku 13 lat.

Anastazja - patronka cenzorów i tkaczy. W 304 roku została skazana na śmierć przez spalenie, a przed egzekucją była poddawana okrutnym torturom, za pomoc uwięzionym chrześcijanom.

Anna - patronka stolarzy, piekarzy, górników kopalni złota, żeglarzy, rodzących kobiet, wdów, matek i gospodyń domowych. Wraz ze św. Joachimem patronuje małżonkom.

Apolonia - patronka dentystów. Zmarła w czasie prześladowań chrześcijan. Jej męczeństwo opisano w jednym z listów św. Dionizego Wielkiego.

Barbara - patronka górników, żołnierzy, cieśli, architektów, strażników i więźniów.

Zobacz także:

Beata - do św. Beaty modlimy się o gotowość do przeciwstawienia się pokusom. Zmarła śmiercią męczeńską w czasie panowania cesarza Aureliana.

Cecylia - patronka lutników, muzyków, chórzystów, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Złożyła śluby czystości i nie złamała ich, nawet pod wpływem przymusowego małżeństwa.

Dorota - jedyna błogosławiona polska stygmatyczka. Patronka Pomorza, Prus, matek, kobiet, hutników, różańca, latarni. 

Elżbieta - córka Piotra III, króla Aragonii. Patronka matek i żon.

Franciszka -  patronka emigrantów. 

Gertruda - patronuje podróżnikom i pielgrzymom.

Helena -  cesarzowa rzymska. Patronka farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ.

Irena - patronuje dziewczętom.

Jadwiga - pochodzi z bawarskiej rodziny książęcej. W wieku 12 lat wydana za Henryka Brodatego. Patronka Polski i Śląska.

Joanna - już jako mała dziewczynka słyszała głosy świętych. Patronuje pracownikom radia i telewizji.

Katarzyna - patronka żołnierzy, dziewic, garncarzy, grabarzy, młynarzy, piekarzy, krawcowych, szwaczek, fryzjerów i adwokatów.

Kinga - została zaręczona z księciem Bolesławem już w wieku 5 lat. Patronuje górnikom kopalni soli.

Klara - z racji pochodzenia, nazywana duchową siostrą św. Franciszka z Asyżu. Patronka bieliźniarek, hafciarek, praczek, radia, telewizji, malarzy.

Lidia - patronka farbiarzy.

Łucja - zmarła śmiercią męczeńską w 304 roku. Torturowana za wiarę. Patronka pisarzy i ociemniałych.

Zobacz też:

Życzenia, cytaty i wierszyki na bierzmowanie ->>

Imiona na bierzmowanie damskie – lista od M do Z

Imiona do bierzmowania są tradycją zaczerpniętą z Nowego Testamentu - Jezus nadawał nowe imiona swoim uczniom.

Magdalena - właściwie -  Maria Magdalena. Towarzyszyła Maryi Dziewicy i Jezusowi Chrystusowi aż do chwili jego męczeńskiej  śmierci na krzyżu. Patronuje kobietom pokutującym, uczniom, studentom, sprowadzonym na złą drogę. 

Maria -  matka Jezusa Chrystusa i małżonka Józefa z Nazaretu. Patronka młodzieży i aktorów.

Marta - siostra Łazarza i Marii Magdaleny. Patronuje gospodyniom domowym.

Róża - w Kościele Katolickim jest pierwszą świętą pochodzącą z Ameryki. Patronka kwiaciarek.

Stefania - doznawała objawień, w których przeżywała męki Chrystusa. Patronuje poszukiwaczom skarbów.

Teresa - doznawała objawień, które były przyczyną silnych cierpień. Patronka ateistów i misjonarzy.

Urszula - patronuje nauczycielkom.

Weronika - towarzyszyła Jezusowi podczas jego Drogi Krzyżowej. Patronuje praczkom.

Wiktoria - odmówiła ślubu z poganinem. Zginęła oskarżona o chrześcijaństwo. Patronka Łowicza i Diecezji Łowickiej.

Zdzisława - patronka żon i matek.

Imiona do bierzmowania męskie – lista od A do L

Imiona do bierzmowania trzeba wybierać rozważnie. Patroni do bierzmowania pozostaną z nami przez całe życie, więc powinni być dla nas wzorem.

Albert - założyciel domów dla sierot, starców, kalek, przytułków dla ubogich. Patron Puław i Diecezji Sosnowieckiej.

Andrzej - brat św. Piotra, jeden z Dwunastu Apostołów. Patron małżeństw.

Bartłomiej - jeden z Dwunastu Apostołów. Patronuje rybakom.

Benedykt - autor "Reguły", napisanej na Monte Cassino. Patron Europy.

Bernard - opat klasztoru w Clairvaux. Patronuje alpinistom.

Błażej - jeden z Czternastu Św. Wspomożycieli. Patron weterynarzy. 

Cyryl - patron Aleksandrii.

Dionizy - pierwszy biskup Paryża. Patronuje cierpiącym na migreny.

Fabian - 20. papież. Patron garncarzy.

Filip - jeden z Dwunastu Apostołów. Patron cukierników, kapeluszników i pilśniarzy.

Florian - patron strażaków.

Franciszek - założył klasztor franciszkanów. Patron pisarzy.

Grzegorz - 64. papież. Patron uczniów i studentów.

Henryk - został nazwany apostołem Finlandii. Patronuje drwalom.

Jakub - jeden z Dwunastu Apostołów. Patron weterynarzy.  

Jan - jeden z Dwunastu Apostołów, brat św. Jakuba. Patron bednarzy i aptekarzy.

Józef - przybrany ojciec Jezusa, mąż Maryi Dziewicy. Patron kościoła i więźniów.

Krzysztof - jeden z Czternastu Św. Wspomożycieli. Patron kierowców.

Ludwik - patron fryzjerów.

Łukasz - towarzyszył Pawłowi Apostołowi w jego podróżach misyjnych. Patronuje chirurgom.

Święte imiona męskie – lista od M do Z

Imiona do bierzmowania mogą być zbieżne z imionami, które dzieciom nadano podczas chrztu, o ile należą one do świętych. 

Maksymilian -  polski franciszkanin. Zmarł w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Patron rodzin, energetyków i honorowych dawców krwi.

Marcin - patronuje Krawcom. 

Marek - uczeń św. Piotra, ewangelista. Patron murarzy, pisarzy i notariuszy.

Mateusz - jeden z Dwunastu Apostołów. Patron alkoholików. 

Patryk - misjonarz i biskup Irlandii. Patron fryzjerów.

Paweł - nazywany Apostołem Narodów, jednak nie należał do grona Dwunastu Apostołów. Patronuje Teologom.

Piotr - jeden z Dwunastu Apostołów, pierwszy biskup Rzymu. Patron rybaków.

Stanisław - biskup krakowski, jeden z najważniejszych patronów Polski.

Szymon - jeden z Dwunastu apostołów. Razem ze św. Judą, głosił Ewangelię w Afryce Północnej. Patronuje beznadziejnym przypadkom.

Tomasz - jeden z Dwunastu Apostołów. Patron kamieniarzy, murarzy, geodetów, cieśli, teologów i małżeństw.

Wojciech - biskup praski, jeden z patronów Polski.

 

Sakrament Bierzmowania obok Chrztu i Eucharystii należy do Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia człowieka udzielając mu siedmiorakich darów mających pomóc młodemu człowiekowi w mężnym wyznawaniu swojej wiary i postępowaniu według jej zasad.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.
Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Bierzmowanie - wymagane dokumenty:

  • Skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
  • W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?

Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Bierzmowanie osób dorosłych:

Osoby, które nie przyjęły Sakramentu Bierzmowania w odpowiednim czasie, powinny zgłosić się do Kancelarii Parafialnej ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do Bierzmowania z młodzieżą w danym roku.