Dualizm płciowy zakładający istnienie jedynie dwóch płci, które wzajemnie się uzupełniają, był od wieków jednym z nielicznych pewników w świecie niestałości i ciągłych zmian. Do tego stopnia, że istnienie różnych orientacji seksualnych przez lata poddawano w wątpliwość. Ale jak się okazuje kwestia naszej płciowości jest dużo bardziej złożona, niż byśmy chcieli i nie poddaje się zero jedynkowej klasyfikacji.

Przełomowy wyrok polskiego sądu: dziecko może mieć dwie mamy

Co to znaczy heteroseksualny?

Anonimowe badania prowadzone wśród nastolatków i ludzi wkraczających w dorosłość pokazują, że coraz więcej z nich mimo heteroseksualnej orientacji ma tendencje do podejmowania zachowań seksualnych z przedstawicielami tej samej płci. Ta zaskakująca prawidłowość wprawia wielu w osłupienie, ale naukowcy od dawna przeczuwali, że coś jest na rzeczy, a 100% heteroseksualność to po prostu mit. I faktycznie, wyniki najnowszych badań rzucają na te kwestie całkiem nowe światło.

Heteroseksualny czyli jaki?

Oczywiście kwestia deklaracji to jedno, ale reakcja na bodźce naszych ciał to coś całkiem innego - i to właśnie ten aspekt, który naukowcy uznają za wiarygodny stanowiący źródło wiedzy o nas. Journal of Personality and Social Psychology opublikowało wyniki badan polegających na przedstawieniu badanym materiałów pornograficznych i badaniu reakcji ich organizmów. Okazało się, że kobiety, które oglądały treści pornograficzne z udziałem mężczyzn odczuwały podobny poziom pobudzenia (odnotowany na poziomie fizjologicznym jako otwarcie się źrenic) co wówczas, gdy skonfrontowano je z tymi z udziałem kobiet. Analogicznie reagowali mężczyźni – obserwowanie masturbującej się kobiety wywoływało w nich wcale nie mniejsze podniecenie, niż męska masturbacja, nawet gdy deklarowali, że jest inaczej.

Te badania zdają się potwierdzać tezę naukowców, jakoby ludzka seksualność była płynna, a  nie jak dotychczas uważano, było kwestią stałą, daną raz na zawsze. Różne czynniki, w tym w ogromnej mierze środowiskowe decydują o tym, czy skłonność ku tej samej płci się ujawni, a jeśli tak, czy zdecydujemy się na eksperymentowanie. Tak czy inaczej, twierdzenie , że człowiek jest heteroseksualny nabiera w obliczu nowych badan całkiem nowego znaczenia.