Ekolodzy jasno stwierdzają, że jeśli świadomość i mentalność społeczna się nie zmieni w kwestii podejścia do ekologii, następne pokolenia będą musiały zmagać się z kolejnymi klęskami żywiołowymi i będą mieszkać wprost na wysypisku śmieci.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska, chociażby poprzez korzystanie z ekologicznych źródeł energii czy zmniejszając ilość generowanych odpadów. Ekologia może być modą, czy stylem życia, ale coraz częściej nabiera ona wymiaru obowiązku, który każdy obywatel Ziemi powinien spełniać wobec swojej planety. Ważne więc, aby ta „moda” rozprzestrzeniała się na szeroką skalę i aby trwała nieprzerwanie, będąc częścią nas samych.

Człowiek częścią przyrody

Wielu ludzi nie zdaje sobie kompletnie sprawy z tego, że zasoby Ziemi są wyczerpywane, dlatego też należy je szanować i racjonalnie z nich korzystać. Ludzie nie dbając o przyrodę i zanieczyszczając ją każdego dnia, niszczą własne miejsce do życia – stopniowo oraz sukcesywnie. Największym wrogiem środowiska naturalnego jest dziś właśnie człowiek i paradoksalnie, tylko on może przeciwdziałać negatywnym skutkom niszczenia przyrody. Jesteśmy częścią środowiska naturalnego, więc niszcząc Ziemię, niszczymy samych siebie.

Jak przeciwdziałać degradacji planety?

Każdego dnia, dokonując drobnych czynności, chociażby takich jak segregacja odpadów, wypełniamy ideę ekologicznego życia i chronimy nasze środowisko. Na szeroką skalę możemy wprowadzać ekologiczne idee w życie, jeśli zaczniemy masowo korzystać z odnawialnych źródeł energii, zamiast z energii pochodzącej od materiałów nieodnawialnych. Mowa tu przede wszystkim o drewnie czy węglu, które w procesie spalania wydzielają do atmosfery szkodliwe związki chemiczne, przyczyniające się do powstawania efektu cieplarnianego oraz do pojawiania się dziury ozonowej.

Na szczęście dzisiaj już nie tylko wybrane jednostki walczą o ochronę naszej planety, ale robi to już coraz więcej przedsiębiorstw. Dla przykładu Polska Grupa Energetyczna prowadzi działania mające na celu upowszechnianie korzystania z odnawialnych źródeł energii. Spółka od niej zależna, PGE Odnawialna Energia, aktywnie realizuje projekty rozwojowe, koncentrujące się na wykorzystaniu energii wiatru, wody, biomasy oraz energii słonecznej w Polsce, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przedsiębiorstwach.