26 listopada 2007 roku, na forum Zgromadzenia Ogólnego wszystkie państwa członkowskie ONZ jednomyślnie przyjęły rezolucję, na mocy której 20 luty każdego roku będzie obchodzony jako Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Po raz pierwszy Dzień ten był obchodzony w 2009 r.

192 państwa członkowskie ONZ potwierdziły, że Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej powinien być poświęcony promocji działań przeciwko nietolerancji społecznej, dążeniu do wykorzenienia ubóstwa, promocji pełnego zatrudnienia i uczciwej pracy. Działania te mają również dotyczyć równości mężczyzn i kobiet oraz społecznego dobrobytu i sprawiedliwości dla wszystkich ludzi.

W 1995 roku uczestnicy Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze uznali, że celami rozwoju społecznego są:
    •     sprawiedliwość
    •    integracja społeczna
    •    solidarność
    •    harmonia i  równość w  każdym kraju i relacjach międzypaństowywch

Państwa opowiedziały się za promocją równości, sprawiedliwą dystrybucją dochodu krajowego oraz większą dostępnością do zasobów i  środków. W czasach w których obecnie żyjemy tego typu święta mają podwójne znaczenie, nie sądziecie?

CO SIĘ DZIEJE Z PRAWAMI KOBIET?