Najgorsze kraje do życia dla młodych kobiet

Urodzić się dziewczynką bywa niełatwe w wielu miejscach na świecie. Zwłaszcza tam, gdzie problemem są śluby dzieci, przemoc wobec kobiet i słaby lub żaden dostęp do edukacji seksualnej i pomocy lekarskiej. Co interesujące, większość niedopuszczalnych sytuacji ma miejsce w krajach rozwijających się, ale część przydarza się dziewczynkom również w krajach wysoko zurbanizowanych. Molestowanie seksualne i ciąże nastolatek to problem nie tylko Indii czy Afryki, ale też USA.

W najnowszych raportach organizacji Save The Children, opublikowanych w związku z dzisiejszym Dniem Dziewczynki wytypowano najgorsze i najlepsze kraje do życia. Nigeria, Czad, Środkowa Afryka, Somalia i Mali w Afryce Zachodniej to najmniej przyjazne dziewczynkom miejsca. Nastoletnie ciąże i małżeństwa mają tam miejsce najczęściej. W Indiach, ze względu na ogromną populację ludności, małżeństwa dzieci są plagą.

Według Save The Children każdego roku 15 milionów dziewczynek jest zmuszanych do zamążpójścia przed 18 rokiem życia. Dodatkowo 2,5 miliona zostaje matkami przed ukończeniem 16 lat. Nawet w krajach rozwijających się wczesne ciąże dotyczą 19 % dzieci. Warto zauważyć, że śmiertelność przy nastoletnim porodzie jest bardzo wysoka, na tyle, że „jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów pomiędzy 15, a 19 rokiem życia”, mówią raporty.

fot. East News

Najlepiej dziewczynkom żyje się z kolei w Skandynawii – Szwecji, Finlandii i Norwegii oraz Holandii i Belgii. W Szwecji i Finlandii panuje równouprawnienie, a kobieta ma bardzo rozbudowane prawo głosu.

Na świecie statystyki dotyczące młodych kobiet i dziewczynek są więcej niż niepokojące:

  • Jedna dziewczynka poniżej 15. roku życia jest wydawana za mąż co siedem sekund
  • Dziewczynki są trzy razy bardziej narażone na brak dostępu do edukacji
  • Dziewczynki trzy razy bardziej dotyka śmierć z powodu niedożywienia
  • Dwukrotnie częściej są ofiarami molestowania seksualnego
  • Małe dziewczynki i nastolatki dwukrotnie częściej są ofiarami handlu ludźmi

Co ciekawe, pomimo swojej ekonomicznej potęgi, Stany Zjednoczone w raportach Save The Children uplasowały się dopiero na 32. miejscu, tuż po Algierii i Kazachstanie. Brano pod uwagę fakt, iż w porównaniu do innych krajów, USA ma stosunkowo mało żeńskich reprezentantów w rządzie, wysoki wskaźnik nastoletnich ciąży i śmiertelności.

Przy okazji Światowego Dnia Dziewczynki warto się nad tym raportem pochylić - otwiera oczy.