Program Dobry Start - co to za program?

Program Dobry Start to jedno z działań rządowych mający na celu jednorazowe wspomaganie rodziców, których dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny.

Świadczenie dobry start - dla kogo ?

Do Programu Dobry Start mogą zgłaszać się wszystkie rodziny, bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program Dobry Start – ile można otrzymać pieniędzy?

Program Dobry Start zakłada otrzymanie jednorazowo trzystu złotych jako jednorazowa forma pomocy.

Dobry start - kto i gdzie  może składać wniosek o 300 złotych?

Wniosek w programie może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (..)Wniosek można złożyć  w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

300 plus - jak otrzymać pieniądze z programu Dobry Start [WNIOSEK]

Aby otrzymać pieniądze z programu "Dobry Start" trzeba złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Wniosek o świadczenie dobry start można składać m.in. online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/  a także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Kto nie otrzyma pomocy w postaci 300 złotych?

Pomoc finansowa świadczona w ramach tego programu nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, zerówki oraz studentom. Wzór wniosku obowiązującego od 1 sierpnia 2019 roku dotyczący ww. programu możecie pobrać z rządowej strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Najczęściej zadawane na oficjalnej stronie rządowej, dotyczące Programu Dobry Start:

Kiedy otrzymam wsparcie z programu Dobry Start?

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Czy od świadczenia „Dobry Start” jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

Kiedy otrzymam 300 złotych?

Jeśli wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Jak wypełnić Wniosek Dobry Start przez internet - film krok po kroku