Cygańskie karty mają w sobie magiczna moc i już od wieków służą do przepowiadania przyszłości. Współcześnie korzystają z nich nie tylko Romowie, ale także wykwalifikowane wróżki. W talii kart cygańskich znajduje się aż 36 kart obrazkowych i jedna biała. Każda z kart jasno i klarowne daje odpowiedź na zadane pytanie, jednak interpretacja jest zależna od pozycji, w jakiej znajduje się karta. Sprawdź, co oznacza cygańska karta wdowa.

 

Cygańska karta wdowa

Cygańska karta wdowa reprezentuje osobę mądrą, doświadczoną, samodzielną, a nierzadko wykształconą. Doświadczenie życiowe sprawia, że może ona stać się dobrym doradcą.

Cygańska karta wdowa. Znaczenie pozytywne

Jeśli karta znajduje się w pozycji prostej, jej znaczenie należy odczytać jako pozytywne. Ta karta oznacza: 

 • budowę nowego domu,
 • dobrą wiadomość dotyczącą przyszłości,
 • korzystną przemianę duchową,
 • niezależność i odwagę działania,
 • nowe pomysły na realizację starych zamierzeń,
 • odbudowanie tego, co zepsuł los,
 • otwarcie na nową rzeczywistość,
 • powrót do spraw zapomnianych lub niedostrzeganych,
 • powrót do zdrowia i żywych,
 • poznanie nowych przyjaciół, a może partnera,
 • pozytywny rozwój istniejącej sytuacji,
 • spotkanie lub wiadomości mające wpływ na sprawy osobiste i zawodowe,
 • uzdolnienia ezoteryczne, silne uduchowienie,
 • wybór nowej drogi oraz możliwość realizowania planów,
 • wykorzystanie własnych doświadczeń w pomocy innym,
 • zakończenie trudnych spraw,
 • zmianę opinii i poglądów.

Zobacz także: 

Cygańska karta wdowa. Znaczenie negatywne

Jeśli karta znajduje się w pozycji odwróconej, jej znaczenie należy odczytać jako negatywne. W odwróconej pozycji karta oznacza:

 • brak energii do walki z przeciwnościami losu,
 • brak możliwości zakończenia spraw z przeszłości,
 • brak umiejętności w dokonywaniu wyboru,
 • chorobę,
 • niepomyślne wydarzenia,
 • odrzucenie realizmu na rzecz emocji,
 • poddanie się manipulacjom innych,
 • pomówienia, oszczerstwa, działania na szkodę,
 • spotkanie z osobą złośliwą, upartą, złą,
 • trudności z powodu zaległych spraw,
 • utratę bliskiej osoby,
 • zagubienie, gorycz, niechęć do życia i zmian,
 • zapowiedź zmartwień rodzinnych, głównie z dziećmi,
 • zawiść wśród dawnych przyjaciół,
 • zniechęcenie,
 • śmierć, jeśli w pobliżu będą inne groźne karty.

To cię może zainteresować: 

Zobacz także:

Cygańska karta wdowa. Znaczenie neutralne

Niezależnie od pozycji, w jakiej znajduje się cygańska karta wdowa, jej znaczenie może być neutralne. Może informować o konieczności: 

 • dokonania rozrachunku z przeszłością,
 • dokonania wyboru,
 • podjęcia ważnych decyzji,
 • zachowania logicznego myślenia,
 • wykorzystywania atutów chwili,
 • wykorzystywania dawnych doświadczeń do rozwiązania aktualnych problemów,

a także może:

 • być przestrogą przed nagłym wydarzeniem,
 • zwiastować rozpoczęcie nauki.