Channeling – co to jest? Głosy z zaświatów, ostrzeżenia, wizje - skąd się biorą?

Channeling (inacz. kanalizm) to technika, która ma na celu kontakt z innym wymiarem, który odbywa się przez medium - osobę, która jest przekaźnikiem pewnych treści. Metoda wzięła swoją nazwę od angielskiego słowa channel, czyli kanał, który ma oznaczać łączność z niefizycznym wymiarem.

Channeling – o jakie treści chodzi? Kto może do nas przemawiać?

Z kim możemy się porozumieć podczas takiej sesji channelingu? Byty, z którymi mamy kontakt podczas channelingu to według medium istoty z innych światów: anioły, duchy, opiekunowie duchowi, istoty boskie. Mają one przekazywać przesłanie, ostrzegać, doradzać, pragną, by ktoś usłyszał ich pozaziemskie wołanie. 

Ezoterycy wskazują, że większe otwarcie się na wiedzę bardziej rozwiniętych od nas istot może ułatwić nam powrót na odpowiednią ścieżkę życia otwartego na duchowość.

Jak wygląda sesja channelingu? Kto może odbierać komunikaty?

Sesja channelingu wygląda zwykle bardzo podobnie. Polega na osiągnięciu przez medium stanu świadomości, który pozwala na podjęcie kontaktu z zaświatami. Zwykle wtedy wygląda jakby na chwilę zastąpił ją inny byt – mówi, zapisuje, a nie raz rysuje to, co chcą jej w swoim języku przekazać istoty spoza innego wymiaru. Podczas channelingu ciało człowieka może znajdować się w transie. Choć channeling jest niezwykle wymagającą techniką, to przynosi niesamowite rezultaty:

  • pozwala widzieć świat, ludzi i otoczenie szerzej,
  • pozwala głębiej doświadczać,
  • wskazuje, jak unikać szkodliwych i ograniczających schematów. 

Warto pokreślić, że komunikaty z innych wymiarów może odbierać każdy. Konieczne jest jednak osiągnięcie wysokiego stopnia rozwoju duchowego. Rozwinięte zdolności duchowe umożliwiają połączenie się z istotami chcącymi przesłać swoje komunikaty.