Ten zwyczaj kiedyś nazywany był przenosinami. Dawniej dotyczył szczególnie kobiety, gdyż to ona najczęściej żegnała się ze swoimi rodzicami, dziękowała im. Było to oficjalne pozwolenie rodziców na małżeństwo dzieci. Błogosławieństwo miało być znakiem wsparcia, a także zapewnieniem pomyślności i opieki Bożej. Sam Stwórca poprzez ręce rodziców błogosławił zakochanym i zapewniał o opatrzności przez całe ich wspólne życie. Obecnie zwyczaj ten jest kontynuowany. To wzruszający moment pożegnania z dotychczasowym życiem. Młodzi wkraczają w inną rzeczywistość i zaczynają budować nową rodzinę. Podniosła chwila pełna emocji może mieć wydźwięk religijny lub nie. Błogosławieństwo Młodej Pary przez rodziców jest znakiem miłości, jaką darzą się oni wzajemnie. Jest także prośbą o pomyślność i szczęście na nowej drodze życia pary młodej.

Błogosławieństwo Młodej Pary: w kościele czy w domu?

Błogosławieństwo Młodej Pary według zwyczaju przodków zawsze odbywało się w domu rodzinnym panny młodej. Tak jest najczęściej także w obecnych czasach. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, miejscem może być także dom pana młodego. Czasem, gdy ślub organizowany jest z dala od miejscowości rodzinnych narzeczonych, na sprawowanie tego obrzędu ustala się dowolne pomieszczenie. Może to być przygotowany pokój hotelowy lub sala weselna w której później celebrowany będzie dzień zaślubin. Najważniejsze, by zgromadzili się w nim bliscy sobie ludzie. Istotne jest stworzenie pozytywnej atmosfery pełnej miłości i zaufania.

Obrzęd błogosławieństwa odbywa się bezpośrednio przed wyjazdem do kościoła lub urzędu. Jest to ostatni moment pobytu w domu rodzinnym, kończący przygotowania do ślubu. Chwila błogosławieństwa napawa młodych siłą miłości i umacnia rodzinne więzy. Na nową drogę życia, błogosławieństwa udzielają rodzice panny i kawalera, pragnących zawrzeć związek małżeński. Mogą im towarzyszyć także dziadkowie obu stron, rodzice chrzestni oraz osoby, które odegrały ważną rolę w wychowaniu panny i pana młodego.

Chwila ta powinna być przeżyta w ciszy i skupieniu. Nie jest konieczne by uczestniczyło w niej wiele osób. Najlepiej, żeby była to wyłącznie najbliższa rodzina nowożeńców. Często moment błogosławieństwa uwieczniany jest na fotografiach i filmach ślubnych. Dzięki nim chwile pozostaną w pamięci na dłużej i będzie można do nich wracać w kolejnych latach związku małżeńskiego. Będzie to także piękne wspomnienie miłości rodziców do dzieci.

Błogosławieństwo Młodej Pary - obrzęd

Młoda para klęka przed rodzicami i prosi ich o pobłogosławienie ich związku. Obecnie udziela się też błogosławieństwa na stojąco. Można w tym celu przygotować specjalną, wyuczoną formułę. Moment ten jest jednak chwilą podniosłą i wszystkie słowa są w stanie ulecieć. Stres towarzyszy młodym i ich rodzicom, dlatego najlepiej jest poprosić o błogosławieństwo własnymi słowami.

Obrzęd rozpoczyna się znakiem krzyża. Osoba, która przewodniczy wypowiada na głos słowa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wszyscy zgromadzeni odpowiadają: Amen. Następnie do pary podchodzą rodzice panny młodej, następnie pana młodego. W niektórych rodzinach przyjmuje się jednak inną kolejność. Najpierw dzieciom błogosławią mamy, a następnie ojcowie. Jest to jednak kwestia umowna i dobrze, by została ustalona wcześniej.

Istnieją dwie wersje Błogosławieństwa Młodej Pary:

Zobacz także:

  1. Młodzi klęczą, a na ich głowami wyciąga się dłonie. Jednocześnie wypowiada się tekst błogosławieństwa i czyni znak krzyża.
  2. Para może dostać do ucałowania krzyż. Na czołach młodych, kciukiem prawej ręki wykonuje się znak krzyża. Dodatkowo w tym czasie wypowiada się tekst błogosławieństwa.

Po indywidualnym błogosławieństwie narzeczonych, każdy całuje lub przytula młodych. Następnie przy użyciu małego kropidła lub zielonej gałązki, kropi się wodą święconą głowy narzeczonych.

Błogosławieństwo Młodej Pary – teksty

Błogosławieństwo Młodej Pary to moment w której łzy same napływają do oczu. Jest to tak niezwykła i wzruszająca chwila, że trudno jest znaleźć właściwe słowa, opisujące uczucia i prawdę, jaką chce się przekazać dzieciom. Najlepiej jest powiedzieć choćby kilka słów. Niekonieczne jest wyuczenie się wierszyków czy regułek. Zdanie płynące z głębi serca będzie najlepszą pamiątką dla państwa młodych.

Jeżeli jednak ktoś chce, aby obrzęd ten miał swój scenariusz, może się posłużyć kilkoma gotowymi tekstami, przygotowanymi na tę okoliczność.

Narzeczeni wypowiadają słowa: Rodzice, prosimy Was o błogosławieństwo. Rodzice odpowiadają jedną z wersji błogosławieństwa:  

  • Błogosławimy was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
  • Udzielam Wam błogosławieństwa. Na nowej drodze życia bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju,
  • Córko/synu niech na nowej drodze życia błogosławi cię Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju,
  • Panie Boże, pobłogosław (wymieniamy imiona narzeczonych), którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński. Prosimy, aby żyli zawsze w Twojej łasce i byli Ci wdzięczni za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo Młodej Pary – Biblia 

Podczas ceremonii błogosławieństwa można użyć cytatów z Biblii, ulubionej złotej myśli z literatury lub tekstu wypowiedzianego przez autorytety młodych lub rodziców. Niektórzy sami układają wiersz, którego treść recytują podczas obrzędu.

Często pojawiają się następujące zdania:  

  • „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. (Gałczyński) 
  • „Niech dobry Bóg pobłogosławi wasze ręce i umysły. Niech prowadzi Was razem przez życie."
  • „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!"

Na zakończenie zgromadzona rodzina odmawia modlitwę do Matki Bożej w intencji narzeczonych np. Pod Twoją Obronę. Można ją poprzedzić czytaniem fragmentów liturgii sakramentu małżeństwa lub Pisma Świętego. Jedna z wyznaczonych osób może przeczytać fragment z Ewangelii św. Jana (J 15, 9-12). Obrzęd jest bardzo krótki i stanowi piękny wstęp do liturgii sakramentu małżeństwa w kościele. Wszystkich uczestników błogosławieństwa można pokropić wodą święconą. 

Błogosławieństwo Młodej Pary - co powinno leżeć na stole, czyli wszystkie niezbędne rekwizyty

W miejscu w którym będzie miało miejsce Błogosławieństwo Młodej Pary powinien znaleźć się stół przykryty białym obrusem. Na nim mogą być umieszczone dwie zapalone świece, naczynie z wodą święconą, kropidło lub zielone gałązki.

Niezbędnym elementem ceremonii w rodzinie katolickiej jest krzyż. Na stole może być położone Pismo Święte. Czasami w domu mogą być zapalone świece chrzcielne narzeczonych. Niektóre rodziny podczas ceremonii w domu, błogosławią także obrączki, wianek i kwiaty panny młodej. Są to symbole nowego życia.