Bilans zdrowia dziecka - nowe zalecenia

W połowie marca pisaliśmy o zawieszeniu szczepień ochronnych i bilansów zdrowia dziecka z powodu koronawirusa. 17 kwietnia wznowiono możliwość szczepień dzieci, a niedawno pojawiły się zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, dr Agnieszka Mastalerz-Migas w sprawie przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Mając na uwadze Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020r. w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19, zalecający wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, zalecam uwzględnienie w realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi badań bilansowych, a w pierwszej kolejności - bilansów w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans sześciolatka) - czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Bilans zdrowia dziecka: ważne informacje dla rodziców

Jak wynika z powyższych zaleceń w pierwszej kolejności bilans zdrowia powinien być wykonywany u sześciolatków, natomiast w przypadku dzieci w innych grupach wiekowych "należy realizować w miarę możliwości organizacyjnych przychodni, mając na względzie, iż pierwszeństwo realizacji opieki profilaktycznej mają szczepienia (przede wszystkim najmłodszych dzieci) oraz bilanse 6-latków."

Zgodnie z nowymi zaleceniami badanie bilansowe powinno być podzielone na dwa etapy: teleporadę i wizytę w poradni.

Podczas teleporady "należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilansu, które można omówić telefonicznie". Dr Agnieszka Mastelarz-Migas zwraca uwagę na to, że teleporada powinna zawierać wywiad epidemiologiczny. Później powinna odbyć się wizyta w poradni, podczas której  przeprowadzone zostanie badanie bilansowe, uwzględniające ocenę stanu zdrowia.

Jak podkreśla konsultantka, te dwa etapy (teleporada i wizyta w poradni) powinny zostać zrealizowane w odstępie nie dłuższym niż tydzień. O ile istnieje taka możliwość, zaleca się połączenie wizyty bilansowej z wykonaniem szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Należy pamiętać, że według obecnie obowiązujących przepisów, jeśli badanie przesiewowe nie zostanie wykonane w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, to przeprowadza się je w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Bilans sześciolatka - jak się przygotować do badania?

Zgodnie z nowymi zaleceniami na badanie z sześciolatkiem może przyjść tylko jedna osoba, oczywiście bez żadnych objawów infekcji i w maseczce ochronnej dla siebie i dziecka. Personel medyczny przeprowadzający bilans musi mieć na sobie maseczkę chirurgiczną z przyłbicą, rękawiczki jednorazowe, fartuch (preferowany fartuch jednorazowy, a w przypadku braku – czysty fartuch wielorazowy, wykorzystany wyłącznie do badania dzieci zdrowych). Sprzęt medyczny i powierzchnia, z którą ma kontakt pacjent (kozetka, waga, stetoskop, sprzęt do badań bilansowych, inny drobny sprzęt medyczny używany przy pacjencie) powinien być dezynfekowany po każdym pacjencie. Wizyty powinny być tak zaplanowane, aby unikać gromadzenia się pacjentów i opiekunów w poczekalni.