Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży

Wszystko wskazuje na to, że kobiety w ciąży będą miały bezpłatny dostęp do leków. Jest gotowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W ten sposób resort zdrowia chce zapewnić przyszłym mamom nieodpłatny dostęp do leków.

"Przepisy mają umożliwić dostęp do bezpłatnych leków wszystkim kobietom w ciąży od momentu jej stwierdzenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii do momentu zakończenia ciąży (porodu)" - czytamy w projekcie.

Kobiety w ciąży będą miały dostęp do bezpłatnych leków od momentu przepisania przez lekarza specjalistę do momentu zakończenia ciąży. Leki stosowane podczas porodu i w okresie połogu wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i będą finansowane na zasadach dotychczasowych.

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży: jak będą oznaczone?

Lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży oznaczona będzie symbolem „C". Na recepcie dla ciężarnej, która nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, umieszczany jedzie symbol „CN".

Jak oceniają eksperci w ciągu 10 lat bezpłatne leki dla kobiet w ciąży będą kosztować państwo łącznie 316,06 mln zł. W 2019 r. Fundusz wyda na nie 10 mln zł, w przyszłym roku 22 mln zł, w 2021 r. - 24,2 mln zł, a w 2028 r. - 46,5 mln zł.

Zdaniem niektórych lekarzy ta ustawa jest "zabiegiem czysto PR-owym". "Kobiety w ciąży rzadko leczy się farmakologicznie poza szpitalem, a jeśli już to na nadciśnienie, na które u kobiet w ciąży stosuje się jeden niezbyt drogi lek. W pozostałych przypadkach ciężarne przyjmowane są do szpitala i tam leczone lekami w ramach hospitalizacji. Lista bezpłatnych kobiet dla ciężarnych jest więc zabiegiem czysto PR-owym" - powiedział dla "Rzeczpospolitej" jeden z warszawskich lekarzy ginekologów.

Autorzy ustawy przypominają, że ciąża jest stanem, w którym stosowanie leków powinno być ograniczone do minimum ze względu na bezpieczeństwo zarówno dla matki jak i płodu.

Resort zdrowia zakłada że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży minister zdrowia ma ogłosić nie później niż 4 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Źródło: rzeczpospolita.pl