Program "Babcia plus" w Polsce?

Polscy urzędnicy rozważają wprowadzenie zasiłku dla babć i dziadków, którzy opiekują się wnukami. Program, który nieoficjalnie został nazwany "Babcia plus" zakłada rekompensatę finansową dla seniorów na określony czas, kiedy rodzice dzieci zdecydują się wrócić do pracy zawodowej. Nie wiadomo jeszcze, jakie kwoty wchodzą w grę, mówi się o kolejnym "500+" lub uzależnieniu wysokości dodatku od pensji rodzica. To pomysł zaczerpnięty z Węgier, gdzie podobny program wsparcia dla babć i dziadków funkcjonuje od lat:

Ciekawymi rozwiązaniami, realizowanymi już na Węgrzech, są m.in. wprowadzenie opieki dla dziadków, świadczenia, które pozwalają, że dziadkowie przejmują opiekę nad dziećmi w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia, aby rodzice mogli dokonać wyboru, czy rzeczywiście mama wraca do pracy, czy korzysta z rozwiązania instytucjonalnego – powiedziała minister rodziny Marlena Maląg w Polskim Radiu.

Pomysł ten z pewnością ucieszy wiele rodzin - w Polsce to właśnie babcie i dziadkowie bardzo często zastępują żłobek czy przedszkole w pierwszych latach życia dziecka.

Zasiłek na opiekę nad wnukami

 Założenia programu "Babcia plus" brzmią obiecująco, jednak to sami seniorzy powinni ocenić jego przydatność - jeśli rząd będzie wzorował się na węgierskim rozwiązaniu, dodatek za opiekę nad wnukami nie będzie mógł łączyć się z pobieraniem emerytury i pracą zawodową. To może oznaczać konieczność rezygnacji z pracy, a co za tym idzie odprowadzanie mniejszych składek, a w przyszłości - niższą emeryturę.