Astrologia ewolucyjna to jedna z dziedzin astrologii, która zakłada, że w gwiazdach zapisany jest potencjalny i najszczęśliwszy charakter ludzkiego życia. To, czy zdecydujesz się na to, aby w pełni wykorzystać jego potencjał, zależy od Ciebie. Podstawowym założeniem astrologii ewolucyjnej jest odrodzenie duchowe. Każda dusza rozwija się w kolejnych wcieleniach, zaś to, na jakim etapie aktualnie się znajduje odzwierciedla horoskop urodzeniowy. To w kosmogramie zapisana jest ścieżka ewolucji inkarnowanej istoty.  

Czym jest astrologia ewolucyjna? 

Za ojców założycieli astrologii ewolucyjnej uważa się dwóch badaczy. Są nimi Steven Forrest oraz Jeffrey Wolf Green. Pierwszy z nich wydał książkę pt. The Inner Sky w 1984 roku, w której po raz pierwszy użył sformułowania astrologia ewolucyjna. Termin ten pojawił się również w pracy drugiego z astrologów, który odniósł się do niego w wydanej w 1985 roku książce Pluto: The Evolutionary Journey of the Soul. Zainteresowanie tym tematem na szerszą skalę objawiło się jednak dopiero na początku XXI wieku.

Astrologia ewolucyjna zakłada wędrówkę duszy i wejrzenie w jej poprzednie wcielenia. To pomaga ustalić, jakie cele ma ona do wypełnienia w obecnym życiu. Od klasycznej astrologii różni się również tym, że w inny sposób interpretuje układ planet i gwiazd w momencie narodzin. Do najważniejszych elementów w interpretacji kosmogramu należą:

 • Węzły Księżycowe – przedstawiają proces ewolucji duszy 
 • Planeta Pluton – wskazuje na potencjał, energię i pragnienia duszy 

Zobacz także: 

Astrologia ewolucyjna: życie jako nieustanna wędrówka

W astrologii ewolucyjnej najważniejsze staje się zapoznanie z tym, na jakim etapie rozwoju znajduje się dusza. Obecne życie jest tylko jednym z wielu wcieleń. Reinkarnacja jest tu drogą do samodoskonalenia i spełnienia. Dzięki temu dusza dąży do osiągnięcia pełni – to istota całej ewolucji. Aby zrozumieć życiowe przeznaczenie, ważne jest, aby zapoznać się z doświadczeniami, które zgromadziliśmy w poprzednim życiu. Dzięki astrologii ewolucyjnej możesz dowiedzieć się więcej na temat: 

 • życiowego przeznaczenia
 • lekcji, jaką musisz odrobić w aktualnym życiu 
 • własnych ograniczeń i blokad
 • doświadczeń z poprzednich wcieleń 
 • etapu ewolucji, na jakim znajduje się dusza
 • sposobów dążenia do samodoskonalenia i rozwoju talentów
 • potrzeb i pragnień Twojej duszy 

Analiza wykresu urodzeniowego, interpretacja planet oraz odczyt węzłów północnych i południowych ma być wskazówką do tego, w jakim kierunku człowiek ma ewoluować i dążyć do samodoskonalenia. W kosmogramie zawarta jest bowiem wiedza na temat tego, jakie są intencje duszy i co ma do zrobienia w aktualnym wcieleniu. W wykresie urodzeniowym zawarta jest indywidualna ścieżka rozwoju. To, czy dany człowiek będzie kierował się tymi założeniami i wypełni swoje przeznaczenie, zależy tylko i wyłącznie od niego. 

Zobacz także:

Astrologia ewolucyjna zakłada również, że w horoskopie urodzeniowym ukryty jest też zapis dotychczasowej wędrówki duszy. Zawarte są tam informacje na temat całego cyklu narodzin i śmierci. Przeszłe talenty, doświadczenia i ograniczenia mogą wpływać na stan duszy i przechodzić na jej kolejne wcielenia. 

Znaczenie węzłów księżycowych w astrologii ewolucyjnej

Węzły księżycowe stanowią klucz do interpretacji ścieżki ewolucyjnej. To dzięki nim możliwe jest zapoznanie się z tym, jak wygląda wędrówka duszy i gdzie upatruje ona swojego celu. Węzły księżycowe dzielą się na: 

 • północny – założenia, do których dąży dusza. Kierunek, w którym chce się rozwijać. 
 • południowy – wszystko to, co dusza niesie ze sobą z poprzednich wcieleń. Są to przeszłe doświadczenia, talenty i wzorce. Zwykle jednostka nie jest świadoma ich posiadania. 

Zobacz także: 

Rola planety Pluton w astrologii ewolucyjnej 

Planeta Pluton stanowi kolejny centralny punkt w odczycie horoskopu urodzeniowego. Z perspektywy astrologii ewolucyjnej to właśnie tu ukryte są najważniejsze dla duszy pragnienia oraz to, do czego nieustannie dąży. To proces jej ewolucji, który wskazuje na krąg śmieci i życia i nieustannego odradzania się na nowo. Planeta ta jest silnie powiązana z transformacją. Jest reprezentantem tego, co ukryte głęboko w podświadomości. To, w jakim miejscu na wykresie urodzeniowym znajduje się ta planeta, mówi bardzo wiele na temat ścieżki metamorfozy oraz nawiązuje do karmy i przeszłych wcieleń.

Odczytując położenie Plutona w kosmogramie, dowiesz się więcej na temat tego, w jakim obszarze chce rozwijać się Twoja dusza lub jaką lekcję ma jeszcze do odrobienia, aby osiągnąć spokój. Bardzo ważne jest więc określenie tego, jaki dom astrologiczny zajmuje oraz jakie aspekty tworzy w stosunku do innych planet. Wszystko to ma wielki wpływ na określenie intencji duszy oraz pokazuje jej przeszły proces ewolucji i to, jaki ma on wpływ na obecne życie.