Nowe kryterium dochodowe na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny to ostatnia deska ratunku dla najbiedniejszych rodzin, u których jeden z rodziców nie wywiązuje się z płacenia alimentów. Aby otrzymać pieniądze z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek w urzędzie gminy i spełnić warunek związany z kryterium dochodowym.

Do tej pory kryterium dochodowe wynosiło 725 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę, jednak w ostatnich dniach Sejm podwyższył tę kwotę, co oznacza, że kilkanaście tysięcy dzieci może liczyć na dodatkowe pieniądze. 

6 grudnia Sejm uchwalił zmiany dotyczące prawa alimentacyjnego. Jedną z najważniejszych zmian jest ta związana z podwyższeniem kryterium dochodowego przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z 725 zł. do 800 zł. To dobra informacja dla tych rodzin, które do tej pory nie spełniały tych wymogów.

To pierwsza od 11 lat podwyżka kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego. Mówiła o tym niedawno minister Elżbieta Rafalska: "Przypomnę, gdyby ktoś zapomniał: kryterium dochodowe do FA będzie podniesione po raz pierwszy od 11 lat. Dajemy tyle, ile możemy. Ale nie mogę zapominać o innych grupach, które potrzebują wsparcia państwa. Choćby rodzinach wielodzietnych."

Nowe przepisy wejdą w życie w październiku 2019 roku.

Ile można dostać pieniędzy z funduszu alimentacyjnego?

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosi tyle, ile zasądził alimentów sąd, pod warunkiem, że kwota ta nie przekracza kwoty 500 zł. Oznacza to, że jeśli zasądzone alimenty wynoszą 400 zł., to fundusz wypłaci taką kwotę, natomiast, jeśli sąd zasądził 900 zł. na alimenty, to fundusz wypłaci maksymalną kwotę 500 zł.

Przypomnijmy, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W przypadku, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, świadczenie będzie mu przysługiwało do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie może być również przyznane bezterminowo, kiedy dziecko jest niepełnosprawne i posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Ważne zmiany dotyczące alimenciarzy

W trakcie głosowania w Sejmie, w związku ze zmianami dotyczącymi prawa alimentacyjnego, uchwalono również, że organizatorzy robót publicznych będą mieli obowiązek zatrudniania dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności, zaś pracodawcy, którzy nielegalnie zatrudniają alimenciarzy będą objęci karą.

Miejmy nadzieję, że nowe zmiany spowodują, że alimenciarze w końcu nie będą czuli się bezkarnie i zaczną wywiązywać się ze swoich obowiązków względem dzieci.

Co myślicie o nowych zmianach, które uchwalił Sejm?