Akt urodzenia dziecka 2019: zmiany

Od 1 grudnia 2018 roku, nastąpiła zmiana w aktach urodzenia dzieckaNowe akty urodzenia, będą miały dodatkową ważną informację. Chodzi o numer PESEL rodziców, który od 1 grudnia 2018 będzie widniał w nowych aktach urodzenia. To oznacza, że nowe akty urodzenia dziecka będą zawierały następujące informacje: nazwisko, imię (imiona) dziecka, kraj, datę i miejsce urodzenia dziecka, płeć dziecka, nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie, nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności oraz numery PESEL rodziców.

Pamiętajmy, że dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Już teraz zobacz, jakie są trendy w imionach dla dzieci na najbliższe lata.

Akt urodzenia dziecka 2019: jak zgłosić dziecko w urzędzie?

Narodziny dziecka można zgłosić na dwa sposoby: w urzędzie, lub drogą elektroniczną. Jeśli zdecydujemy się na zgłoszenie narodzin dziecka w urzędzie, należy to zrobić w urzędzie stanu cywilnego właściwym, jeśli chodzi o miejsce urodzenia dziecka. Urząd sporządza protokół ze wszystkimi istotnymi danymi, na podstawie którego zostanie przygotowany akt urodzenia dziecka.

W przypadku, kiedy zgłaszamy narodziny dziecka przez internet, taki protokół nie jest wypełniany, a rodzic zgłasza narodziny dziecka za pomocą profilu zaufanego. Rejestrując dziecko przez internet, wybieramy formę (pisemną lub dokumentu elektronicznego) dla wydawanych z urzędu: odpisu skróconego aktu urodzenia, powiadomienia o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenia o zameldowaniu.

Warto pamiętać, że zgłoszenie narodzin dziecka nie podlega opłacie.

Akt urodzenia dziecka 2019: ile mamy czasu na zgłoszenie dziecka?

Musimy pamiętać o tym, że na zgłoszenie narodzin dziecka w urzędzie (zarówno osobiście, jak i przez internet), mamy 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. 

Akt urodzenia dziecka 2019: kto może dokonać zgłoszenia dziecka?

Zgłoszenia może dokonać zarówno matka, jaki ojciec dziecka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. "Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki." - czytamy na stronie infor.pl