Program Rodzina 500 plus zmiany w 2019

Odkąd program Rodzina 500 plus dla rodzin wszedł w życie, państwo polskie wydało niego około 58 mld złotych. Trafiły one do rodzin 2+2 i więcej, często nie do końca weryfikowanych przez gminy. Stąd 500 plus otrzymywały rodziny, które naprawdę były w potrzebie i dodatkowe pieniądze przeznaczyły na rozwój swoich dzieci oraz domy, w których. nie bójmy się użyć tego słowa, szerzyła się patologia, a oboje z rodziców ochoczo korzystali za zapomogi i zasiłków. Stąd coraz to nowe pomysły i ograniczenia w programie 500 plus w 2019 roku. Ostatnia propozycja zmiany zyskuje coraz więcej zwolenników. Rodzina 500 plus miałoby być przyznawane tylko wtedy, jeśli co najmniej jedno z rodziców aktywnie pracuje zawodowo. 

Obecnie sytuacja wygląda dość dramatycznie - GUS informuje, że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej kobiet, które albo rezygnują z pracy albo w ogóle jej nie podejmują - wszystko po to, by nie stracić świadczeń na dzieci. Z drugiej strony dramatycznie wygląda sprawa samotnych matek, które przekraczając zaledwie o kilka złotych próg dochodowy nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia programu rządowego. 

Pieniądze z programu 500 plus wypłacane są od 2016 roku i bezsprzecznie pomogły wielu rodzinom, jednak społeczeństwo coraz mniej przychylnie patrzy na wydatki pomocowe rządu. Zwłaszcza, kiedy ostatnio pojawiły się nowe dane statystyczne pokazujące co obywatele naszego kraju sądzą o wypłacaniu 500 plus na dziecko. 

Rodzina 500 plus kto korzysta - nowe dane

Okazuje się, że blisko sporo ponad połowa, bo 73% pytanych chciałoby przyznania 500 plus wszystkim samotnym rodzicom. 70% jest za tym, by wsparcie obejmowało każde dziecko pod warunkiem, że choć jeden rodzic pracuje. 66 % nie ma nic przeciw odebraniu świadczeń wychowawczych najbogatszym rodzinom. Połowa jest za ograniczeniem, a 29% za odebraniem tej pomocy rodzicom, którzy uchylają się od pracy. 

Co więcej, nowe pomysły na 500 plus też cieszą się popularnością wśród Polaków - 52% zgadza się z tym, iż 500 plus będzie się należało na każde dziecko, pod warunkiem, że podlega ono obowiązkowym szczepieniom. 51% popiera ideę zastąpienia gotówki bonami na posiłki w szkołach i materiały edukacyjne dla dzieci. 

Z kolei niezależnie od sympatii politycznych Polacy uważają, że 500 plus powinno się należeć wszystkim samotnym rodzicom, ale mówi też głośno o ograniczeniu świadczeń z programu dla osób, które unikając pracy, gdyż wolą żyć z zasiłku i świadczeń. Ograniczając darmową co miesięczną pomoc, zachęci się ich do pracy.

Z danych na koniec września wynika, że 500 plus dostaje 3,8 mln dzieci. Od początku, czyli od 1. kwietnia 2016 do rodzin trafiło 57,8 mld zł. Program miał z założenia zwiększyć dzietność polskich rodzin, jednak prognozy nie są optymistyczne, a dzietność zwiększyła się zaledwie o 1,45 wg wskaźnika. Eksperci naciskają na zmiany, a jedną z nich może być ograniczenie wypłacania świadczeń Rodzina 500 plus do rodzin, w których co najmniej jeden rodzic pracuje. Zgadzamy się z tym, a Wy?