500 plus na pierwsze dziecko: minister apeluje do samorządowców

500 plus na pierwsze dziecko zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2019. To wtedy można rozpocząć składanie wniosków o 500 plus drogą elektroniczną.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Bożena Borys-Szopa zaapelowała do samorządów o sprawne przyjmowanie wniosków o 500 plus oraz jak najszybszą wypłatę świadczeń.

W liście do samorządowców minister napisała: "W szczególności proszę zwrócić uwagę, aby proces przyjmowania wniosków oraz przyznawania świadczeń wychowawczych przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane były na bieżąco już od lipca br."

Minister jednocześnie prosi o informowanie rodzin o zasadach ciągłości przysługiwania 500 plus: "Jednocześnie przypominam, że istotne jest informowanie rodzin o tym, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w lipcu, w sierpniu, jak we wrześniu br. W br. wprowadzono szczególną regulację dotyczącą terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a także terminu rozpatrzenia wniosku i wypłaty przyznanego świadczenia przez organ właściwy w przypadku rodzin, które dotychczas nie otrzymywały świadczenia wychowawczego." - czytamy w liście minister do samorządowców.

500 plus na pierwsze dziecko: minister obala mit

Minister Bożena Borys-Szopa podkreśla, że mitem jest, że pierwsze wypłaty 500 plus odbędą się dopiero w październiku: "Chcemy obalić mit, jakoby chcielibyśmy wypłaty dokonać w październiku. Nie, rządowi premiera Mateusza Morawieckiego bardzo zależy na tym, żeby wypłaty były w miarę możliwości jak najszybciej. Jestem przekonana, że nasze samorządy będą się starały". Minister, deklarując, iż zamierza odwiedzić gminę, której samorząd jako pierwszy wypłaci świadczenie. 

Dodatkowo minister zapewnia: "Jestem przekonana co do tego, że będą pierwsze wypłaty (chodzi o lipiec - przyp. redakcja), ponieważ wiem, że samorządy są gotowe - tak było 3,5 roku temu, tak było co roku, więc jestem przekonana, że pierwsze wypłaty będą. Pieniądze 1 lipca będą na koncie samorządów na pewno".

500 plus na pierwsze dziecko: zmiany

Od 1 lipca 2019 program 500 plus na pierwsze obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia. To oznacza, że świadczenie będzie przyznawane również na pierwsze dziecko. Ważną zmianą jest brak kryterium dochodowego, w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy kryterium obowiązywało.

Wnioski o 500 plus można składać już od 1 lipca 2019 drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Jeszcze niedawno minister Bożena Borys-Szopa poinformowała, że część rodzin może już w lipcu otrzymać pierwsze wypłaty z programu 500 plus na pierwsze dziecko. Warunkiem jest sprawna realizacja wniosków przez samorządy, stąd apel minister.

500 plus na pierwsze dziecko: nie przegap terminów

Warto pilnować terminów składania wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko, ponieważ, jeśli je przegapimy, to nie otrzymamy wyrównania za poprzednie miesiące. "Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Przykładowo złożenie wniosku w październiku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do końca roku, ale z wyrównaniem jedynie od października" – mówi minister.

Analogicznie złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 roku.

Szefowa MRPiPS podziękowała również samorządom "za dotychczasową ogromną pracę i wysiłek włożony w wykonywanie zadań z obszaru polityki rodzinnej, w szczególności w realizację Programu „Rodzina 500+”, a także za dotychczasową sprawną organizację procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków w poprzednich okresach świadczeniowych."

Będziecie ubiegać się o 500 plus na pierwsze dziecko?