Zarejestruj się!
Regulaminy

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS/MAIL

środa, 24.06.15 16:11 | Regulaminy konkursów

1.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW
1.1.    Burda Publishing Polska Sp. z o.o.  Sp. Komandytowa, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

1 2 3 4 5 6 »