Projekt, o którym mówimy, który w ramach petycji skierowała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, zakłada całkowity zakaz aborcji w Polsce oraz udostępniania i reklamowania środków o działaniu poronnym oraz antyimplantacyjnym. Pamiętajmy, że petycja oznacza, że wnioskodawcy nie muszą zbierać podpisów tak jak pod projektem obywatelskim, ale też Sejm może odmówić zajęcia się nim.

Co jeszcze znajduje się w projekcie antyaborycyjnym 2017:

1. Przewiduje zmiany w kodeksie cywilnym, które mają zapewnić dziecku poczętemu bezwarunkową zdolność prawną. Prawa i zobowiązania majątkowe otrzymuje oczywiście w momencie kiedy narodzi się żywe.

2. W przeciwnieństwie do projektu złożonego w zeszłym roku "Stop Aborcji", nowy projekt nie przewiduje karania kobiet, które przerwały ciążę. Jeśli chodzi o lekarzy, odstąpi się od karania w przypadku kiedy aborcja była spowodowana ratowaniem życia dziecka w ciąży bliźniaczej lub matki.

Pamiętajmy, że już w styczniu 2017 Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, wydała oświadczenie, które opublikowała na swojej stronie interentowej, w której wyraźnie podkreślała swoje dalsze działania w sprawie projektu całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Słowa brzmiały tak:

Wyrażamy głęboką nadzieję, że do tematu pełnej ochrony życia dziecka poczętego, a także wsparcia macierzyństwa, szczególnie tego trudnego, związanego z chorobą matki czy dziecka, Sejm tej kadencji wróci w najbliższym czasie. Poważnie traktujemy zapowiedzi Pani Premier, a także Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, że prace w tym kierunku będą nie tylko kontynuowane, ale ulegną przyspieszeniu i będą potraktowane priorytetowo. Czas zrozumieć, że prawo chroniące życie wszystkich obywateli, dobrze służy wszystkim: dziecku poczętemu, jego matce, rodzinie i całemu społeczeństwu!

W styczniu 2017 komisja ds. petycji, wystosowała do rządu dezyderat. W środę komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat. Po dyskusji zdecydowano o przekazaniu petycji wraz z dokumentami do komisji ds. polityki społecznej.