#jedenetat akcja polskich pielęgniarek

Najpierw strajkowali rezydenci, teraz czas na pielęgniarki. Polska służba zdrowia nie jest w najlepszym stanie, a płace, zwłaszcza w zawodzie pielęgniarki bywają rażąco nieproporcjonalne do liczby przepracowanych godzin i odpowiedzialności. 4. grudnia pielęgniarki wystartowały z akcją #JedenEtat. Na czym polega?

Całość akcji #JedenEtat ma zachęcać do odstąpienia od dodatkowych dyżurów pielęgniarek i położnych, które ze względu na niedobory kadrowe często muszą pracować dużo dłużej, niż powinny. Pielęgniarki i położone, muszą bardzo często brać dodatkowe dyżury w szpitalach, ponieważ placówki nie mają odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników.

To bardzo szeroki wymiar godzinowy, który w normalnych warunkach pracy w zasadzie się nie zdarza. W efekcie pacjenci mają oczywiście fachową opiekę, ale jednak bardzo zmęczonych pracowników, co może skutkować niedopatrzeniami. Młoda pielęgniarka po szkole nie może liczyć na więcej niż minimalna pensja krajowa, a często nie dostaje i takiej stawki. Dorabia więc sobie na dodatkowych dyżurach.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe co to takiego?

Niedawno powstało Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, które wymyśliło akcję #JedenEtat. 4 grudnia solidarnie pielęgniarki i położne z całego kraju miały odmówić dodatkowych dyżurów. Akcja #JedenEtat nie wzbudziła jednak powszechnego poparcia w całym środowisku pielęgniarek i położnych. Niemniej, bardzo mocno sygnalizuje problem dotyczący zwłaszcza kobiet, ponieważ procentowo to one w głównej mierze pracują na stanowiskach pielęgniarskich w placówkach opieki i szpitalach.

My jako Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe jesteśmy pod wrażeniem zainteresowania naszą formą edukacji społeczeństwa. Do tej pory nawoływania samorządu pielęgniarek i położnych oraz związków zawodowych były ignorowane. Pielęgniarstwo i położnictwo w Polsce zostało z biegiem lat pozbawione opieki. To już ginące zawody. Mamy nadzieję, że decydenci w końcu usłyszą apele i przestaną ignorować nasze środowisko - mówią Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Z całego kraju płyną do naszego biura informacje, że akcja #jedenetat powinna trwać aż do skutku, a przynajmniej przez miesiąc., dodaje.

No właśnie, a co Wy o tym sądzicie? Czy pielęgniarki nie powinny się przejmować opieką nad pacjentem po godzinach? Czy ta akcja, w obliczu tak dużych braków kadrowych, powinna mieć miejsce?