Czy w kraju UE będę mogła liczyć na pomoc lekarza, w razie gdybym nagle zachorowała?  

Tak, pod warunkiem posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona honorowana w państwach UE oraz EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Kartę mogą otrzymać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia i członkowie ich rodzin. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, w razie nagłej choroby lub wypadku, w placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia na zasadach panujących w danym kraju. Jeśli obowiązuje tam zasada współpłacenia za świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza czy wydanie leku refundowanego (tak jest np. w Czechach), trzeba liczyć się z ewentualnym wydatkiem. Warto też wiedzieć, że EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz niektórych opłat za świadczenia medyczne i ratownictwo górskie. Dlatego przed wyjazdem radzę ubezpieczyć się dodatkowo, kupując np. polisę turystyczną. Aby otrzymać EKUZ, należy złożyć wniosek oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Funduszu, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania (osobiście, e-mailem lub faksem). Więcej informacji oraz adresy i telefony oddziałów NFZ na stronie www.nfz.gov.pl. 

Planuję wczasy w Turcji. Czy mogę pojechać z dzieckiem, skoro jego ojciec nie zgadza się na wyjazd?   

O wyjeździe za granicę dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, zawsze decydują obydwoje rodzice. Zarówno wtedy, gdy młody człowiek do innego kraju jedzie sam, jak i wówczas, gdy wybiera się tam w towarzystwie jednego z rodziców. Bez względu na to, czy jest to wyjazd na wczasy, stypendium lub obóz. Nie ma również znaczenia, czy celem podróży jest inny kontynent, czy Europa. Wyjątkiem są sytuacje, gdy jedno z rodziców nie żyje lub jest pozbawione władzy rodzicielskiej albo władza ta została ograniczona, ewentualnie gdy nie zostało ustalone ojcostwo. Dlatego bez zgody ojca, który nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, wyjazd dziecka nie będzie możliwy. Wniosek o wydanie paszportu dla niego składają wspólnie obydwoje jego rodzice. Jeżeli z jakichś powodów nie mogą stawić się razem w biurze paszportowym, potrzebna będzie zgoda rodzica nieobecnego poświadczona przez organ paszportowy lub notariusza.
W sytuacji gdy ojciec sprzeciwia się wyjazdowi dziecka lub gdy trudno się z nim skontaktować (np. nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa), nie pozostaje nic innego, jak zwrócić się do sądu, do wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka. Należy tam złożyć wniosek o zgodę na wyjazd. Sąd najprawdopodobniej zgodę taką wyrazi. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w każdej sprawie, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd orzeka, mając przede wszystkim na uwadze dobro dziecka.  

Czy szef może odmówić mi urlopu, jeśli o wiele wcześniej wykupiłam wycieczkę?  

Szef może nie podpisać wniosku o urlop, zwłaszcza jeśli nie jest on zgodny z zakładowym planem urlopów. Przepisy nie zobowiązują pracodawcy do tego, by udzielił urlopu w takim terminie, jaki wybierze pracownik. Pracodawca może też zmienić termin urlopu, którego wcześniej udzielił – z powodu szczególnych potrzeb firmy (np. gdyby nieobecność pracownika zakłóciła organizację pracy). Co więcej – jest uprawniony, by odwołać pracownika z już rozpoczętego urlopu. Może to zrobić, jeśli występuje łącznie kilka przesłanek: obecność pracownika jest niezbędna, a w chwili gdy rozpoczynał urlop, takiej sytuacji nie można było przewidzieć. Jednak to przełożony sam ocenia, czy owe przesłanki miały miejsce. Odwołanie z urlopu ma charakter polecenia służbowego, którego nie trzeba uzasadniać. Pracownik musi wrócić do pracy niezależnie od tego, czy się z tą oceną zgadza, czy nie. Gdyby była bezpodstawna, może jedynie skierować sprawę do sądu. Pracodawca ma jednak obowiązek zwrócić koszty bezpośrednio związane z powrotem (np. koszty przejazdu, niewykorzystanych wczasów, niepodlegające zwrotowi od organizatora). 

Często jeżdżę za granicę służbowo. Wakacje też spędzę poza Polską. Jakie ubezpieczenie kupić?  

Przygotowując się do wyjazdu, warto pomyśleć o polisie na życie. Ubezpieczenie jest szczególnie przydatne, gdy odniesiemy poważne obrażenia (np. podczas wypadku autokarowego) lub ciężko zachorujemy. Osoby, które często podróżują, powinny zwrócić uwagę na polisy z dodatkowym programem assistance. Przykładowo pakiet assistance w podróży oferowany w ING Życie w ramach polisy Strategia Lwa zapewnia pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu z wakacji, pomoc finansową w przypadku kradzieży pieniędzy czy kart, a jeśli będzie to konieczne – opiekę prawną i pomoc tłumacza. Dostępne są też ubezpieczenia na życie z assistance gwarantującym wsparcie w razie choroby i pobytu w szpitalu. Wystarczy wówczas zadzwonić pod wskazany w umowie numer, by umówić wizytę u lekarza, zamówić specjalistyczny transport do placówki medycznej, otrzymać niezbędne leki. Ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę przez 24 godziny na dobę. Ich zakres może obejmować jedną osobę, małżeństwo lub całą rodzinę.  

Sprawdź składkę i kup tanio online.