500+ na każde dziecko w 2018?

500 zł na każde dziecko w rodzinie i nowy warunek otrzymywania pieniędzy z "Programu Rodzina 500+" - to oficjalne już postulaty Platformy Obywatelskiej, o których mówił Grzegorz Schetyna, szef PO. Konkretne propozycje swojej partii dotyczące 500 plus Schetyna przedstawił w odpowiedzi na pytania o założenia programowe PO. Opozycja chce, aby:

  • 500 zł w ramach "Programu Rodzina 500+" przysługiwało na każde dziecko w rodzinie
  • świadczenie mogli pobierać jedynie pracujący rodzice

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska, już odpowiedziała na te propozycje PO. Wg jej wyliczeń koszt rozszerzenia programu 500 plus na wszystkie dzieci wyniósłby ok. 45 mld zł. To zdaniem PiS oznaczałoby katastrofę finansową dla kraju. Ponadto Rafalska nie widzi powodów, by zabierać prawo do otrzymywania 500 plus rodzicom niepracującym zawodowo.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o 500+ na 2017/18?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje drobne tym razem zmiany w programie 500+ - aby od października 2017 otrzymywać świadczenie, najpóźniej do 31 sierpnia 2017 trzeba było złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta bądź online. Ci, którzy spóźnili się z wnioskiem, dostaną pieniądze później: wniosek złożony we wrześniu poskutkuje wypłatą pieniędzy do końca listopada 2017, w październiku - do końca grudnia, a w listopadzie - do końca stycznia 2018. Dopiero wnioski składane w lutym 2018 będą obsługiwane na bieżąco.

Kto musi złożyć wniosek o 500+?

Aby w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 października 2017 do 30 września 2018, otrzymywać pieniądze z programu "Rodzina 500+", wniosek muszą złożyć wszyscy: ci, którzy już pobierają zasiłek, jak i ci, którzy starają się o niego po raz pierwszy.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o 500+?

Rodziny, które starają się o 500 zł na pierwsze dziecko, muszą dodatkowo udowodnić osiągane dochody. Do wniosku o 500+ trzeba więc dołączyć:

  • zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody
  • ew. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego

500+ w 2018 - nie dla oszustów

Prawdziwa rewolucja w przyznawaniu świadczenia 500 plus ma dotyczyć tych rodzin, które dostają pieniądze na pierwsze albo jedyne dziecko. Jest to możliwe, jeśli dochody rodziny nie przekraczają 800 zł miesięcznie na osobę lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Nie od dziś wiadomo jednak, że wiele osób podaje nieprawdziwe informacje, aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko: niezgodnie z prawdą zaniża swoje dochody albo oświadcza, że samotnie wychowuje dziecko, by do obliczenia dochodu brane były pod uwagę zarobki tylko jednego rodzica. Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany, które mają zapobiegać takim oszustwom.

500+ na pierwsze dziecko - co się zmieni?

Sztuczne zaniżanie wynagrodzenia

Obecnie zdarza się, że pracownik rozwiązuje umowę o pracę z pracodawcą, by po krótkim czasie zawrzeć nową - z niższą pensją, która umożliwia pobieranie 500 plus na pierwsze dziecko. Aby temu zapobiegać, urzędnicy będą sprawdzać, czy po rozwiązaniu umowy pracownik zarobił jakiekolwiek pieniądze u tego samego pracodawcy. Jeśli tak - straci prawo do zasiłku 500 plus na pierwsze dziecko.

Rodzice samotnie wychowujący dziecko

Aby deklaracja o samotnym wychowywaniu dziecka została przyjęta, rodzic będzie musiał wystąpić do sądu o alimenty - tylko wtedy (i jeśli spełni kryterium dochodowe) otrzyma 500 plus na pierwsze dziecko.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Do tej pory nie trzeba było udowadniać swoich niskich dochodów w przypadku, jeśli przedsiębiorca rozliczał się ryczałtem lub kartą podatkową. Po zmianach urzędnicy mają odgórnie przyjmować, że taki przedsiębiorca uzyskuje dochód ogłoszony w rozporządzeniu ministra rodziny. Nie wiadomo na razie, ile ten dochód wyniesie.

Zapowiadane przez minister zmiany w przyznawaniu świadczeń 500 plus obowiązują od sierpnia 2017.